Divisionering Special Needs Judoka’s per 1/1/2016

ATTENTIE: Dit is een tijdelijke pagina. De inhoud van deze pagina zal op korte termijn worden opgenomen in een groter document met daarin alle regelgeving omtrent het Special Needs Judo.

De JBN classificatie voor judoka’s met een handicap is uniek in de wereld. Het is een eenvoudige manier van indelen waarbij iedereen mag en kan meedoen mits er een:

  • Indicatie is van een intake op een speciaal onderwijs instelling met een cluster aanduiding en/of
  • Een verwijzing is van bureau jeugdzorg met indicatie.
  • Een C.I.Z indicatie is waarbij een classificering is vastgesteld.

Bij deze classificatie wordt niet uitgegaan van de handicap, maar van het judovermogen van de desbetreffende judoka.

Waar we naar kijken is:

  • Kracht met snelheid/versnelling
  • Actie/reactievermogen
  • Mentaliteit/vechtlust (de wil om te winnen)
  • Judo feeling (judo is geen trucjes leren maar beleving)

Aanpassingen vanaf 1 januari 2016

  • Aanpassingen in de definitie van Niveau 1
  • De definitie van het begrip “Recreatieve judoka”
  • Aanscherping overige definities

Definitie recreatieve judoka

Een recreatieve judoka is een reguliere judoka die 1 á 2 keer in de week voor zijn plezier aan de training deelneemt, maar niet aan competitie doet.

Niveaus

Niveau 1 is een judoka die zeker shiai kan maken met een reguliere wedstrijdjudoka. Deze judoka is heel snel en krachtig en heeft een instinctief uitstekend reactievermogen. Hij heeft een sterk judogevoel met een goed strategisch inzicht. Deze judoka’s hebben een dermate minimale beperking dat zij bijvoorbeeld op regulier onderwijs zitten en/of geen CIZ of WMO verklaring bezitten. Over het algemeen vallen hieronder de sociaal- of licht lichamelijk beperkte judoka’s, VI en dove judoka’s, en een enkele verstandelijk beperkte judoka die het niveau 2 is ontstegen.

Niveau 2 is iemand die randori kan maken met een reguliere recreatieve judoka. Deze judoka is redelijk snel/krachtig, hij heeft een goed reactievermogen maar is meestal iets te laat met reageren.
Hij heeft een goed judogevoel, maar vaak geen strategie.

Niveau 3 is iemand die speels randori kan maken met een reguliere recreatieve judoka. Deze judoka is redelijk snel/krachtig en heeft een redelijk reactievermogen, maar is altijd te laat met reageren. Bij deze judoka zie je vaak dat de strategie in het herhalen van dezelfde worp ligt. Hij heeft een redelijk judogevoel.

Niveau 4 is iemand die speels kan stoeien en spelen met een andere judoka van hetzelfde niveau. Hij heeft een slecht reactievermogen. Het enige judogevoel is het brengen naar de grond en een houdgreep.

Niveau 5 is iemand die speels kan stoeien onder begeleiding met een andere judoka van hetzelfde niveau.
Deze judoka’s zijn erg passief of reageren heel traag. Deze judoka moet constant gestimuleerd worden om actie te ondernemen. Liggen ze eenmaal in een houdgreep, dan laat de reactie om zich te bevrijden lang op zich wachten. Deze judoka heeft praktisch geen judogevoel.