Mag mijn organisatie/evenement het SNJF logo gebruiken?

Om duidelijk te maken waarover we het hier hebben, dit is het SNJF logo:

FBSNJFlogo 2

 

SNJF kan toestemming verlenen aan organisaties (verder: “gebruiker(s)”) om het logo te gebruiken en zelfs aan te passen.

Daar zijn regels aan verbonden:

TheSNJFLogo

 • Het logo mag op generlei wijze worden verbonden met een ander doel als Special Needs Judo;
 • De tekst rond of bij het logo mag op generlei wijze beledigend zijn of onwelvoeglijke taal en/of afbeeldingen bevatten, zulks ter beoordeling van het SNJF bestuur.
 • SNJF verleent hiertoe schriftelijk toestemming;
 • SNJF kan deze toestemming op elk gewenst moment weer intrekken, indien het SNJF bestuur van mening is dat het gebruik van het aangepaste logo niet in overeenstemming is met de doelstellingen van SNJF.
 • De gebruiker erkent dat het logo een origineel ontwerp is van SNJF, in het bijzonder van Ben van der Eng.
 • Het is toegestaan om het rechthoekige blauw/gele gebied  (verder: Gebied “A” in het diagram) onderaan het logo aan te passen door bijvoorbeeld een nationale vlag te plaatsen.
 • Het is niet toegestaan om tekst te plaatsen in gebied “A”.
 • De gekozen kleuren in gebied “A” mogen de gestyleerde zwarte judokafiguurtjes niet onzichtbaar of moeilijk zichtbaar maken. Een zwart gebied “A” is daardoor bijvoorbeeld niet toegestaan.
 • Het logo mag niet zodanig op een website geplaatst worden dat de X/Y verhoudingen verstoord raken.
 • Eventueel toe te voegen tekst mag over  de onderkant van het logo geplaatst worden, zoals dat bijvoorbeeld gedaan is voor het OESN logo (zie onder).  Deze tekst mag echter niet hoger reiken dan de helft van gebied “A”.
 • Gebruikers van het logo worden gemeld op deze pagina van de SNJF website. Komt uw naam niet voor op deze pagina, dan heeft u GEEN toestemming om het logo te gebruiken en dient u het gebruik hiervan met inmiddellijke ingang te staken.
 • In alle voorkomende punten van discussie beslist het bestuur van SNJF.
 • Photoshop bestanden zijn beschikbaar via de Webmaster: webmaster@specialneedsjudo.nl

OESN-01.02