Notulen bestuursoverleg

Hoewel de volledige notulen niet openbaar zijn, heeft SNJF in het kader van de openheid van zaken besloten om een samenvatting van onze bestuursvergaderingen online te plaatsen.