Richtlijnen voor pouling

SNJF hecht eraan de poules zo veilig mogelijk in te delen. Daarom zijn hieronder enige richtlijnen weergegeven die dat proces hopelijk in een goede richting zullen sturen.

Moet van onderstaande regels worden afgeweken, dan mag dat alleen in overleg met de coach van de desbetreffende judoka, en de judoka zelf. De coach heeft het laatste woord, maar is tegelijkertijd verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn judoka.

Zie voor een overzicht van de verschillende niveaus de link “Divisioning Special Needs Judoka’s

Poule richtlijnen

  • Niveau 1 mag niet uitkomen tegen niveau 2.
  • Niveau 2 mag tegen 3 uitkomen, 3 tegen 4 enzovoort, maar  nooit niveau 2 tegen niveau 4.
  • Bij het combineren van niveaus heeft het lagere niveau een hoger gewicht dan het hogere niveau.
  • Bij het maken van poules is het niveau leidend en niet het gewicht.
  • Wanneer dames in een poule worden geplaatst met heren (boven de 12 jaar) dan zal de dame altijd een niveau lager bij de mannen worden ingedeeld. Dus: Een dame niveau 3 zal uitkomen tegen heren in niveau 4. Ook hier weer: Altijd in overleg met coach en judoka.
  • Tip voor organisatoren: Laat in het inschrijfformulier de mogelijkheid open om aan te geven hoe goed “binnen zijn niveau” een judoka is. Is een judoka bijvoorbeeld een goede niveau 4, laat dan de mogelijkheid om aan te geven dat het niveau “3 – 4” is. Hoe meer van dergelijke informatie er beschikbaar is, hoe leuker en eerlijker de poule-indeling gemaakt kan worden.