Sociaal Fonds

Zoals bekend neemt SNJF regelmatig deel aan buitenlandse projecten, wedstrijden en andere evenementen. Vaak zijn deze activiteiten kostbaar, en moeten financieel minder draagkrachtige judoka afzien van deelname. Het bestuur vindt dat geen goede zaak. Daarom is besloten een Sociaal Fonds (SF) in te stellen. Dit fonds heeft tot doel om judoka op incidentele basis te ondersteunen, zodat deze ook met de groep aan onze activiteiten kunnen meedoen.

Het fonds wordt gevuld door 5% opslag te tellen bij de deelnamevergoeding van elk toernooi. Daarnaast kan besloten worden om de opbrengst van giften of donaties aan het SF toe te kennen.

Regels ten aanzien van het Sociaal Fonds

  • De voordracht tot toekenning van gelden uit het Fonds geschiedt door een van de leden van het Bestuur;
  • Besluiten over toekenning van gelden uit het Fonds worden genomen door het Bestuur;
  • Toekenning van gelden uit het fonds is strikt vertrouwelijk, en er wordt niet over gepubliceerd of gecorrespondeerd;
  • Het Bestuur vertrouwt er op dat ook de begunstigde(n) van het Fonds de bijdrage vertrouwelijk behandelen.