Sponsoring

SNJF heeft een aantal grote projecten, die allemaal veel geld kosten. Wij grijpen -uiteraard binnen zekere grenzen- elke sponsor aan die met ons zaken wil doen. Een paar voorbeelden:

OESN/BENG, het Beverwijk Tournament.

Het grootste Special Needs Judo toernooi op de planeet, met ongeveer 500 deelnemers.. en al 18 jaar groeiende. De operatie van een dergelijk kolossaal toernooi kost veel geld en sponsors vinden is elk jaar weer een hele opgave!

BeterJudo

BeterJudo zou je de operationele tak van SNJF kunnen noemen. In het project BeterJudo werken we de filosofie van SNJF en van haar oprichters ten volle uit, en proberen we de kleine 200 judoka’s met een enorm scala aan handicaps waarvoor BeterJudo verantwoordelijk is, op een zo goed mogelijke manier Judo bij te brengen. Veel judoka’s hebben door de kosten verbonden aan hun handicap slechts beperkte financiële middelen. Een goed judopak kost veel geld, de middelen die we voor de lessen nodig hebben zijn soms kostbaar en het vervoer van 50 judoka naar toernooien in binnen- en buitenland

Katastrof

Een relatief nieuw fenomeen gepionierd door SNJF, Katastrof is integratie gehandicapt/niet-gehandicapt tot het uiterste. Tegelijk is Judo-kata het hoogste niveau dat van een judoka gevraagd kan worden. De training bestaat uit het eindeloos, soms urenlang, herhalen van technieken tot zij volkomen perfect zijn en geschikt om in een wedstrijd te tonen. Enig idee hoeveel judopakken het eindeloos herhalen van een grondoefening kost? En dat zijn pakken van de hoogste kwaliteit, want in het Judo kata wordt op het kleinste detail gelet. Bovendien betalen kata-judoka alle reizen naar het buitenland zelf, want de bonden hebben slechts minimale interesse in deze tak van de judosport.