Wat is Jita-Kyoei?

Al zolang als wij samenleven, zal ieder persoon binnen een samenleving en de groepen die daarbinnen bestaan moeten functioneren in harmonie en samenwerking met anderen. Niets is belangrijker dan het samenleven in welvaart. Als iedereen handelt volgens het principe van wederzijdse samenwerking, dan zal eenieders werk niet alleen hemzelf maar ook anderen bevoordelen en het op die manier gezamenlijk bereiken van doelen leidt tot wederzijdse welvaart.
Activiteiten moeten niet worden ondernomen uit eigenbelang. Eenmaal begonnen is het vanzelfsprekend dat een persoon plezier ondervindt van het in harmonie samenwerken, en dat zijn inspanningen de welvaart van de gemeenschap zullen verhogen.
Dit belangrijke princpe van harmonie en samenwerking is, met andere woorden, het concept van Jita-Kyoei: Gezamenlijke welvaart voor iedereen.

2723425135105227Waar vindt men de motivatie voor het werken voor andermans welvaren? Als iemand handelt uit eigenbelang dan onstaat er onvermijdelijk een botsing met de belangen van anderen. Handelingen uit eigenbelang worden uiteindelijk een groot ongemak. Op deze manier gaat zelfs het zichzelf opofferen zonder doel of na te denken over het grote geheel in tegen het grotere belang van de mensheid. Wanneer iemand slechts zijn eigen doel nastreeft zal hij niet alleen gehinderd worden door de oppositie van anderen, maar zal zulk egoïsme zelfs leiden tot zelfdestructie.
In dit licht bekeken is er geen andere weg voorwaarts dan Jita-Kyoei, waarin alle mensen hun rol spelen met als doel maximale welvaart voor iedereen.

Als voorbeeld: Als drie mensen samen op reis gaan, dan wil een van de drie bijvoorbeeld naar de bergen, een naar de zee en de derde wil stoppen en rusten. De drie komen op een bepaald moment tot een punt waarbij men gescheiden verder wil gaan. Aangenomen dat men samen op reis is gegaan vanwege het gezamenlijke voordeel kan er geen andere conclusie worden getrokken dan het toegeven aan elkaars wensen. In feite is er geen andere keus dan een gezamenlijke bestemming te kiezen die voor ieder acceptabel is.

Kijkend naar de praktijk zullen we zien dat vele grote en kleine dingen op deze manier met elkaar in verband staan. Als iemand handelt uit eigenbelang zonder de belangen van anderen in het oog te houden dan zal dit leiden tot wederzijdse destructie, en niets is meer rampzalig voor een gemeenschap dan dat.

Als we kijken naar de individuele levens van mensen dan zien we dat er een grote hoeveelheid verspilde energie is. Zelfs wanneer het lijkt of mensen hun energie efficient gebruiken kan niet worden ontkend dat er nog steeds veel ruimte voor verbetering is. We moeten stoppen met betekenisloze conflicten en in plaats daarvan het principe van Jita-Kyoei toepassen. Als onze energie met maximale efficientie wordt gebruikt dan verdubbelt de levenskracht van ons land. Onze cultuur zal met sprongen vooruitgaan, en we zullen allen rijkdom en welvaart ervaren.

Ik ben er sterk van overtuigd dat wanneer we de principes van Jita-Kyoei gebruiken zelfs de internationale relaties zullen verbeteren en de hele mensheid van het resultaat zal profiteren.

Om deze reden roep ik U allen op om deze principes te omarmen en te integreren, de vlag van Seiryoku-Zenyo en Jita-Kyoei te hijsen, principes die gebaseerd zijn op onwrikbare waarheden, en gezamenlijk voorwaarts te gaan met alle volkeren op de wereld.

Jigoro Kano Sensei, Sakko, 1925

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.